הוגי דעות

  לשכוח את המילים:

  המכמורת קיימת עבור הדג; משתפסת את הדג אתה יכול לשכוח את המכמורת.
  המלכודת קיימת עבור הארנבת; משתפסת את הארנבת אתה יכול לשכוח את המלכודת.
  מילים קיימות עבור המשמעות; משתפסת את המשמעות אתה יכול לשכוח את המילים.
  מי יתנני אדם ששכח את המילים, ואחליף איתו מילה !
  צ'ואנג-טסה, "קולות האדמה", בתרגומו של יואל הופמן

 • ויקטור פרנקל: מתוך הספר האדם מחפש משמעות

  מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים.
  צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאתנו.
  צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על-ידי החיים יום-יום ושעה-שעה. ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור- אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה.

 • מהאטמה גנדי

  שים לב למחשבותיך; הן הופכות למילותיך.
  שים לב למילותיך; הן הופכות למעשיך.
  שים לב ושפוט את מעשיך; מעשים הופכים להרגלים.
  היה מודע להרגליך, הם הופכים לערכים שלך.
  הבן וקבל את הערכים שלך,הם הופכים לגורלך.

 • שופנאאור

  את החיים ניתן להשוות לפיסת אריג רקומה, אשר כל אדם לומד לראות את צידה העליון במחצית הראשונה של חייו, אך במחציתם השנייה הוא לומד לראות את צידה האחר. הצד הזה אינו יפה, אבל יש בו כדי להחכים, משום שהוא מאפשר ללמוד כיצד נקשרים קצוות החוטים אלה לאלה.
  Parerga and Paralipomena, vol. 1' p 482, cha; 6:"On the Different Periods of Life"